tahukah anda…??

…::just want to share information::…

sungai

Sungai merupakan jalan air alami. Laluan melalui sungai merupakan cara biasa air hujan yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau takungan air yang besar seperti danau. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan dengan kepada saluran dengan dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. Penghujung sungai di mana sungai bertemu laut dikenali sebagai muara sungai.
Kebanyakan pinggir sungai di Jepang dipakai untuk tempat bermain, rekreasi dan pesta akhir pekan
Kebanyakan pinggir sungai di Jepang dipakai untuk tempat bermain, rekreasi dan pesta akhir pekan

Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai. Di Indonesia saat ini terdapat 5.950 daerah aliran sungai (DAS).

Sungai menurut jumlah airnya dibedakan :

1. sungai permanen
2. sungai periodik
3. sungai intermittent
4. sungai ephemeral

Sungai menurut genetiknya dibedakan :

1. sungai konsekwen yaitu sungai yang arah alirannya searah dengan kemiringan lereng
2. sungai subsekwen yaitu sungai yang aliran airnya tegak lurus dengan sungai konsekwen
3. sungai obsekwen yaitu anak sungai subsekwen yang alirannya berlawanan arah dengan sungai konsekwen
4. sungai insekwen yaitu sungai yang alirannya tidak teratur atau terikat oleh lereng daratan
5. sungai resekwen yaitu anak sungai subsekwen yang alirannya searah dengan sungai konsekwen

Nama-nama daerah

Sungai disebut dalam beragam istilah di Indonesia:

* Krueng (bahasa Aceh)
* Aek, air, aie, batang (bahasa-bahasa di Sumatera)
* Way (bahasa Lampung)
* Ci (bahasa Sunda)
* Kali, bengawan (bahasa Jawa)
* Tukad (dibaca /╩łukad/, bahasa Bali)
* Sei
* Batang banyu (bahasa Banjar)
* Batang danum (bahasa Ngaju)

sumber : wikipedia.org

Iklan

Oktober 21, 2008 Posted by | science, tahukah anda ? | | Tinggalkan komentar